Ondernemerskracht

Het runnen van een onderneming staat en valt vaak bij de kwaliteiten van de ondernemer zelf. Daarom is het belangrijk om te weten wat jouw kwaliteiten zijn en wat de zaken zijn waar je niet goed in bent.

 

Ondernemerskracht noemen we dit aandachtsgebied. Sterk staan als ondernemer, daar gaat het om. Door allerlei activiteiten: klankborden, zelfreflectie, kennis en oefening kan je je ondernemerskracht versterken. Toch zal niet iedereen alle kwaliteiten in huis hebben om te ondernemen. Als je dat weet, kan je zoeken naar oplossingen in bijvoorbeeld partnerschap, samenwerkingen of inhuur van expertise.

 

Passie is een belangrijk aandachtspunt bij ondernemerskracht. Als je iets doet waar je passie ligt, dan houd je het makkelijker vol als zaken zich traag en moeizaam ontplooien. Via je passie kom je tot authentiek ondernemerschap.