Activiteiten

Het Inspiratiehuis biedt…

een plek waar ondernemers:

  • Samen kunnen komen in een inspirerende omgeving met een grote variatie aan creatieve en verrassende activiteiten. Dit stimuleert om buiten de vaste kaders te denken en zo te komen tot vernieuwing, samenwerking en zelfontplooiing.
  • De ruimte krijgen om met elkaar (na) te praten over de activiteit die heeft plaatsgevonden en de ideeën die dit bij hen oproept.
  • Gestimuleerd worden om zelf actief deel te nemen aan activiteiten als ook zelf kennis en vaardigheden te delen met collega ondernemers.
  • In aanraking komen met “the best of both worlds”; het combineren van het verleden en de toekomst. We streven naar vernieuwing terwijl we eveneens putten uit de bron aan kennis, cultuur en ervaringen uit de rijke historie van onze wereld.
  • Terecht kunnen met hun vraag en aanbod. Dit geldt zowel voor opdrachten als voor verzoeken tot samenwerken, mentorschap en specifieke ondernemersvragen.